Podpora a servis

S cieľom maximalizovať zdroje podpory, Supermicro pracuje cez predajné kanály, ktorými rieši technickú podporu a poskytuje RMA služby. Všetci koncoví užívatelia, ktorí vyžadujú technickú podporu alebo RMA služby, by mali kontaktovať svojich dodávateľov priamo. Supermicro predajcovia majú kompletný prístup na technickú podporu a RMA tímy, takže sú schopní získať rýchle informácie a účinne reagovať na požiadavky koncového užívateľa.

Koncoví užívatelia môžu navštíviť naše stránky a získať radu na nejaké technické riešenie, ako je napríklad prevedenie BIOS, odpoveď na časté otázky a informácie o náhradných dieloch. Vážime si všetkých koncových užívateľov, ktorí nás môžu osloviť na e-mailu support@Supermicro.com alebo marketing@Supermicro.com.