Ako správne reklamovať

Prvý krok ...

Pre úspešné prijatie reklamácie je potrebné vedieť niektoré údaje ako je výrobné číslo (SN/PN), číslo faktúry, či dodacieho listu. 

Ďalej, prosím, prejdite na Reklamačný formulár.

Odoslanie vadného tovaru
Reklamovaný tovar môžete spolu s faktúrou/dodacím listom priniesť na našu predajňu alebo ho zasielajte na adresu:

ANAFRA s.r.o.
Reklamačné oddelenie
5. května 1109/63

140 00 Praha 4Tu nájdete najčastejšie dotazy


Čo potrebujem k reklamácii tovaru?

 • Nákupný doklad alebo jeho kópiu (faktúra alebo predajka, nie informácie o zákazke!)
 • kontaktné údaje zákazníka, popis kazu atď. 
 • vadný tovar vrátane všetkých jeho súčastí v adekvátnom obale (antistatické vrecúško, mäkké výplne atď.) 

  Ako dlho bude reklamácia trvať?
  V prípade zistenia vady bezprostredne po nákupe bude u väčšiny tovaru toto vymenené na počkanie. Ostatný tovar bude testovaný a opravený (resp. vymenený) v čo najkratšej lehote na základe rozhodnutia reklamačného technika.

  Mnou zostavené PC nepracuje správne
  V prípade nákupu jednotlivých komponentov sa predpokladá zákazníkova znalosť problematiky hardvér a softvér, tzn. zákazník reklamuje iba vadné komponenty (nie celé PC). Neoprávnené reklamácie budú účtované podľa platného cenníku.

  Vrátenie tovaru do 14 dní
  ANAFRA s.r.o. svojim zákazníkom poskytuje v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu (tzv. MoneyBack) . 

  „Zákazník má právo bez udania dôvodu vrátiť do 14-ti dní od prijatia zásielky všetok tovar zo sortimentu obchodu www.smicro.cz

  Pokiaľ zistíte bezprostredne po prijatí tovaru z nášho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnosť ho bez udania dôvodu vrátiť. Peniaze vám budú v súlade s ustanovením § 53 odst. 10 občianskeho zákonníku zaslané späť, a to bankovým prevodom alebo zloženkou najneskoršie do 30 dní. 

  Podmienky pre vrátenie peňazí
  1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
  2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po prijatí tovaru.
  3. Vraciame vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Vo zvláštnych prípadoch môže byť cena vráteného tovaru znížená o náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy (viď. nasledujúci odstavec).
  4. Tovar musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou, zásielky dobierkou nebudú prijaté.
  5. V prípade softvéru s obsahom autorského diela nesmie byť tovar vôbec otvorený. Jedná sa najmä o softvér.

  Náhrada nákladov v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy
  V súladu s ustanovením § 53 odst. 10 občianskeho zákonníku, ktorý uvádza, že dodávateľ má pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, môže byť v takomto prípade zákazníkovi od vracanej ceny výrobku odpočítaná (započítaná) finančná čiastka vynaložených nákladov podľa nasledujúceho orientačného sadzobníku:
 • Otestovanie funkčnosti tovaru: 300,- Kč/hod bez DPH (podľa skutočného času potrebného na testovanie daného výrobku)
 • Vyčistenie tovaru: 100,- Kč/hod bez DPH (podľa skutočného času potrebného na vykonanie úkonu)
 • Nákup náhradného obalu: 50,- až 1000,- Kč bez DPH podľa skutočnej fakturácie obalu od dodávateľa, výrobcu (iba v prípade, že pôvodný obal bude vrátený silne poškodený alebo nebude vrátený s výrobkom vôbec) 
  Náhrada nákladov za otestovanie tovaru sa týka najmä tovaru elektronického a mechanického charakteru. Náhradu nákladov spojených s vyčistením tovaru a nákupom náhradného obalu môže každý zákazník eliminovať svojím zodpovedným prístupom v rámci vrátenia kúpeného tovaru.