Prihlásiť sa
PRIHLÁSENIE

Slovenština
  • Česky
  • English
  • Polski
  • Hungary
  • USA
EUR
0
0 Košík je prázdny
Služby Kontejnerizácia

Kontejnerizácia

Dnes okolo nás počujeme veľa populárnych slov, ako je Docker, kontajnerizácia, Kubernetes alebo microservices. Čo znamenajú všetky tieto pojmy?

Kontajner je spustená aplikácia spolu so všetkým, čo k behu potrebuje. Preto obsahuje kód aplikácie spolu s runtime prostredím a systémovými knižnicami tak, že môže bežať kdekoľvek.

Docker je kontajnerizačné prostredie. Umožňuje nám vytvárať, spúšťať, spravovať a prenášať kontajnery.

Kubernetes je orchestračný nástroj. To nám umožňuje pripojiť niekoľko serverov s Dockerom, aby sa správali ako "jeden veľký Docker" a pridáva k ním mnoho zaujímavých funkcií.

Mikroslužby sú druh architektúry aplikácií, kde sú samotné funkcionality aplikácie rozdelené na nezávislé aplikácie, často prevádzkované v kontajneroch.